Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat


Källdokument angående dragningen av landskapsgränsen

mellan Ångermanland, Västerbotten och Åsele lappmark

Boken Landskapsgränsen mellan Ångermanland, Västerbotten och Åsele lappmark (Thalassa förlag, 2007) bygger på omfattande studier av originaldokument i Riksarkivet, Lantmäteriets centrala och regionala arkiv, Landsarkivet i Härnösand med flera arkiv. Vi har skrivit in texterna på dator och vill göra dem tillgängliga även för andra. För en analys av materialet hänvisas till boken. Följande dokument finns utlagda:

1756, 19 juli

Brev från kung Adolf Fredrik om behovet av fler lantmätare i Västerbotten samt om det angelägna i att inrätta en råskillnadsdeputation, sammansatt av ståndsrepresentanter, för att lösa gränstvistigheterna mot angränsande län. VISA DOKUMENT.

1762, 7 sept.

Brev från kung Adolf Fredrik om råskillnadsdeputationernas sammansättning och befogenheter. VISA DOKUMENT.

1763, 13 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens första sammanträde, hållet i Levar i Nordmalings socken. VISA DOKUMENT.

1763, 14 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Levar. VISA DOKUMENT.

1764, 7 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Bäck. VISA DOKUMENT.

1764, 8 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Bäck. VISA DOKUMENT.

1764, 9 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Bäck. VISA DOKUMENT.

1764, 14 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Långed. VISA DOKUMENT.

1764, 15 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Långed. VISA DOKUMENT.

1764, 16 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Långed. VISA DOKUMENT.

1764, 18 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Långed. VISA DOKUMENT.

1764, 19 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Långed. VISA DOKUMENT.

1764, 20 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Långed. VISA DOKUMENT.

1764, 23 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Gideåbacka. VISA DOKUMENT.

1764, 25 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Bredbyn. VISA DOKUMENT.

1764, 26 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Bredbyn. VISA DOKUMENT.

1764, 27 juni

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Bredbyn. VISA DOKUMENT.

1764, 29 juni Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Bredbyn. VISA DOKUMENT.
1764, 30 juni Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Bredbyn. VISA DOKUMENT.
1764, 4 juli Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Hörnäs. VISA DOKUMENT.
1764, 6 juli Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Hörnäs. VISA DOKUMENT.
1764, 7 juli Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Hörnäs. VISA DOKUMENT.
1764, 10 juli Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Själevad. VISA DOKUMENT.
1764, 11 juli Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Själevad. VISA DOKUMENT.
1764, 12 juli Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Själevad. VISA DOKUMENT.
1764, 13 juli Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Själevad. VISA DOKUMENT.
1764, 14 juli Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Själevad. VISA DOKUMENT.
1764, 16 juli Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Själevad. VISA DOKUMENT.
1764, 11 dec. Protokoll från sammanträde med några av Råskillnadsdeputationens ledamöter. VISA DOKUMENT.

1765, 7 januari

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Åsele. VISA DOKUMENT.

1765, 8 januari

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Åsele. VISA DOKUMENT.

1765, 9 januari

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Åsele. VISA DOKUMENT.

1765, 11 januari

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Åsele. VISA DOKUMENT.

1765, 12 januari

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Åsele. VISA DOKUMENT.

1765, 14 januari

Protokoll från Råskillnadsdeputationens sammanträde i Åsele. VISA DOKUMENT.

1765, 15 januari

Protokoll från Råskillnadsdeputationens avslutande sammanträde i Åsele. VISA DOKUMENT.

1765, 15 januari

Råskillnadsdeputationens berättelse till ständerna om sitt arbete. VISA DOKUMENT.

1765, 7 augusti

Betänkande från Riksens ständers Kammar-, ekonomi- och kommersdeputationen. VISA DOKUMENT.

1766, 10 sept.

Riksens ständer meddelar kung Adolf Fredrik sitt beslut. VISA DOKUMENT.

1766, 17 sept.

Adolf Fredrik fastställer ständernas beslut. VISA DOKUMENT.

1766, 16 december

Brev från landskansliet i Sundsvall till kronobefallningsmännen i Västernorrlands län, med order om att ombesörja rösläggning. VISA DOKUMENT.

1785, juni

Redogörelse för rörläggningen längs sträckan Hössjöklubben–Norrberget. VISA DOKUMENT.

1785, juni–juli

Redogörelse för rörläggningen och upphuggningen av rågången längs sträckan Vällingberget–Steksundsholmen. VISA DOKUMENT.

1788, juni

Redogörelse för upphuggningen av rågången längs sträckan Norrberget–Vitberget. VISA DOKUMENT.

1802, juni

Protokoll från gränslinjens upprensning mellan havet och Skvalpsjöhällan. VISA DOKUMENT.

1828−30

Redogörelse för gränslinjens upprensning Vitberget−Karpsjökasen−Ångermanälven. VISA DOKUMENT.

1832

Protokoll från gränslinjens upprensning Ångermanälven−Vällingberget. VISA DOKUMENT.

1834, juni–juli

Redogörelse för upprensning av rågången längs sträckan Vällingberget–Steksundsholmen inför avvittringen. VISA DOKUMENT.


Några andra historiska dokument från området

1273?

Jämtlands gräns mot Ångermanland och Medelpad ("1482 års landsskrå"). VISA DOKUMENT.

1790-talet

Johan Elers berättelse om vägar och postgång i Lappmarken. VISA DOKUMENT.

1799, 2 sept.

Bygränsens dragning mellan Hummelholm och Hörnsjö respektive Gräsmyr. VISA DOKUMENT.

1823, 29 mars

Brev till kungen från 17 samer i Åsele lappmark om nybyggarnas skogseldar. VISA DOKUMENT.


Annat extramaterial

Om femstenarör

Om vettare

Om Steksundsholmen idag

   
   

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se